Patinatge Artístic Tordera (PAT) 08490 Tordera Barcelona
T: (+34) 636 486 765 M: info@patordera.com